گۆران (نوشته ها و نثر و ترجمه های گوران)
پژوهشگر: امید آشنا
زبان: كردی
محل نشر: أربیل
ناشر: وزارت آموزش و پرورش
تعداد نشر: 1
ژمارەی پەڕە: 179
ژمارەی پەیوەند بە مەولەوییەوە: 5
بەستەری داگرتن: –
-
كورتە باسێك دەربارەی ئەم بەرهەمە

این کتاب یک تحقیق و پژوهش ادبی در مورد شاعر بزرگ کرد استاد گوران است است که به وسیله امید آشنا که کتابی (176 ) صفحه‌ای چاپ شده است.

ناوه‌رۆکی كتێب:

نویسنده به نثر استاد گوران و ویژگی‌های نوشتاری او پرداخته و ارتباط او را با بسیاری از شاعران بزرگ دیگر از جهتی متفاوت مورد بررسی قرار داده است در مورد مولوی با عنوان «مولوی و شعر مناسبت» سخن گفته نمونه‌هایی از آن را آورده است