میهرەجانی مەولەوی 2000
نوشته‌: گروهی از نویسندگان
زبان: كردی
مكان انتشار: سلیمانیه
چاپخانه‌: وزارت فرهنگ، مدیریت چاپ و نشر
ژمارەی چاپ: 2
ژمارەی پەڕە: 284
ژمارەی پەیوەند بە مەولەوییەوە: 284
بەستەری داگرتن: –
میهره‌جانی مه‌وله‌وی
كورتە باسێك دەربارەی ئەم بەرهەمە

این کتاب توسط وزارت فرهنگ و بعد از برگزاری کنگره¬ای به نام " کنگره مولوی" برای شاعر و عالم بزرگ کرد مولوی، که در سال 2000 میلادی با حضور تعداد زیادی از نویسندگان، روشنفکران و ادب دوستان داخلی و خارج از اقلیم کردستان عراق منتشر شد، توسط وزارت نامبرده چاپ و نشر یافت. تمام مقالات و پژوهش¬هایی که در روزهای کنگره ارائه شده¬اند، در 332 صفحه منتشر شد و در اختیار حضار کنگره قرار گرفت.

 

محتوای کتاب: کتاب با مقدمه دکتر عزالدین مصطفی رسول و بحثی در مورد کتاب " زبده عقیده مولوی" شروع شده است. بعد آن دسته از مقالات و پژوهش¬هایی که در کنگره ارائه شده؛ آمده است که عبارتند از: " مولوی، زندگی و آثار، دو بحث دیگر برای مولوی، برای کنگره شاعر بزرگ مولوی در سلیمانیه، تصاویری چند از درون مولوی، دری به سوی فهم اشعار مولوی، نمادسازی در اشعار مولوی، ابعاد اجتماعی در زندگی و اشعار مولوی تاوه¬گوزی، حکیم مولوی کرد، برای کنگره مولوی، مولوی و گرمسیر، دمی با مولوی).