تصوف مولوی
نوشته‌: فرید حمید
زبان: كردی
مكان انتشار:اربیل
ناشر:
تعداد نشر: 1
ژمارەی پەڕە: 135
ژمارەی پەیوەند بە مەولەوییەوە: 135
بەستەری داگرتن: –
تصوف مولوی
كورتە باسێك دەربارەی ئەم بەرهەمە

این کتاب یک تحقیق علمی (پایان نامه) است که در گروه شریعت دانشگاه سلیمانیه در دانشکده علوم اسلامی به وسیله فرید حمید عبدالقاده در 135 صفحه به سال 2018 نوشته شده است.

محتوای کتاب : پژوهشگر ابتدا تصوف را تعریف و معرفی کرده و بعد از آن تاریخی از تصوف در ادیان مختلف و آغاز و انواع فرق آن ارائه داده است. بعد از آن پژوهشگر به معرفی مولوی پرداخته و دیدگاه ادبای دیگر در مورد ایشان را آورده است. در انجام هم تصوف مولوی را مورد نقد و بررسی قرار داده است