دوگانگی متضاد در اشعار غنایی مولانای رومی و مولوی تاووگویزی.
نوشته: لهون قادر عبدالرحمن
زبان: كردی
مكان انتشار: تهران
چاپخانە: رجایی
تعداد نشر: 1
ژمارەی پەڕە: 208
ژمارەی پەیوەند بە مەولەوییەوە:
بەستەری داگرتن: –
كورتە باسێك دەربارەی ئەم بەرهەمە

این کتاب پایان نامه کارشناسی ارشد آقای لهون قادر عبدالرحمن است که در سال 2014 در 208 صفحه نوشته شده است.

محتوای کتاب: نویسنده ابتدا در مورد دوگانگی متضاد و در برابر هم در زمینه های مختلف معرفت شناسی توضیح می دهد. بعد همان مباحث را در اشعار دو شاعر مولوی رومی و مولوی کرد از لحاظ ساختارشناسی و سلامت و درستی آن مورد بررسی قرار می دهد. بعد موضوع را از منظر ایستایی و ناپویایی مورد کنکاش قرار می دهد. ابتدا روش ایستایی را از نظر مبانی فلسفی آن بیان می کند بعد الگوواره عرفان افلاطونی را به عنوان نمونه می آورد. بعد در یک عنوان مستقل، تجربه ایستایی را در شعر مولانای رومی و مولوی کرد با آوردن چند نمونه شعری تبیین می کند. در آخر مبانی اصلی و ریشه ای ایستایی بودن شعر مولانای رومی و مولوی کرد را بیان می کند و در مورد نتایج دوگانگی متضاد در آثار این دو شاعر مطالبی را آورده است.