مجموعە مقالات
خاوەنی بەرهەم: دبير خانه‌ اولین همایش بین المللی میراث مشترك ایران و عراق
زمان: فارسی
شوێنی چاپ: ایران
چاپخانە: مجمع ذخائر اسلامی
ژمارەی چاپ: 1
ژمارەی پەڕە: –
ژمارەی پەیوەند بە مەولەوییەوە: 35
بەستەری داگرتن: –
مجموعە مقالات
كورتە باسێك دەربارەی ئەم بەرهەمە