مجموعە مقالات و اشعار کنگرهٔ بزر گداشت مولوی کُرد سقز-شهر یور٧١
خاوەنی بەرهەم: –
زمان: فارسی
شوێنی چاپ: ارومیە
چاپخانە: أنتشارات صلاح الدين أيوبى
ژمارەی چاپ: 1
ژمارەی پەڕە: 612
ژمارەی پەیوەند بە مەولەوییەوە: 612
بەستەری داگرتن: –
Open Book
كورتە باسێك دەربارەی ئەم بەرهەمە