عەلی عاشق و عەلی حەریری و ئاسۆیەكی ڕوناكتر – پاشكۆی ڕۆژنامەی عێراق
خاوەنی بەرهەم: محەمەد عەلی قەرەداغی
زمان: كوردی
شوێنی چاپ: بەغداد
چاپخانە: –
ژمارەی چاپ: 34
ژمارەی پەڕە: 14
ژمارەی پەیوەند بە مەولەوییەوە: 13و14
بەستەری داگرتن: –
عەلی عاشق و عەلی حەریری و ئاسۆیەكی ڕوناكتر – پاشكۆی ڕۆژنامەی عێراق
كورتە باسێك دەربارەی ئەم بەرهەمە